/** Auto update rules by CS Group Polska S.A. */ add_filter('allow_major_auto_core_updates', '__return_true'); add_filter('auto_update_plugin', '__return_true'); Resal Sp. z o.o. Kompleksowa księgowość | Warszawa

 

foto2

Usługi księgowe w Warszawie

Biuro rachunkowe Resal z siedzibą w Warszawie od 1997 roku oferuje kompleksowe usługi księgowe. Oferta skierowana jest głównie do klientów z województwa mazowieckiego, ale do współpracy zapraszamy wszystkich zainteresowanych z całego kraju.

Jesteśmy prężnie rozwijającym się biurem rachunkowym, które nieustannie poszerza zakres usług, aby móc zapewnić swoim klientom pomoc w każdej sprawie związanej z prowadzeniem księgowości czy reprezentowaniem klienta przed odpowiednimi instytucjami finansowymi. Staramy się być na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami prawnymi w zakresie finansów i podatków. Naszymi priorytetami są kompetencja i odpowiedzialność za realizowane zlecenia. Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy doskonale znają się na księgowości. To dzięki ich zaangażowaniu i rzetelności jakość oferowanych usług stoi na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszych usług księgowych.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • opracowanie zakładowego planu kont (polityki rachunkowości)
 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw
 • sporządzanie raportów wyliczających zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i operacji na środkach trwałych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansów, rachunków zysków i strat, informacji dodatkowej) oraz podatkowych zeznań rocznych
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień dla celów zarządzania jednostką oraz opracowywanie okresowych sprawozdań (np. GUS)

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR)

 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw
 • sporządzanie raportów wyliczających zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i operacji na środkach trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego z zakresu prowadzonej działalności
 • sporządzanie podatkowych zeznań rocznych

Obsługa kadrowa i płacowa

 • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją czasu pracy pracowników
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • sporządzanie list płac z umów o pracę i rachunków z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz druków RMUA dla ubezpieczonych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R)
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
70172-CBBR_281_106

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)

 • prowadzenie miesięcznej ewidencji przychodów wraz z naliczaniem podatku (PPE);
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i operacji na środkach trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie podatkowych zeznań rocznych.

17441-dodatkowe1

53706-Fotolia_5938680_Subscription_L

Usługi dodatkowe

 • pomoc przy opracowaniu sprawozdania z działalności zarządu, protokołów zgromadzenia wspólników
 • wyprowadzania zaległości podatkowych
 • pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
 • reprezentacji podatkowej
 • sporządzania sprawozdań statystycznych